วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

เวียงเชียงรุ้งครบรอบ ๒๐ปี และประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว ปี๒๕๕๘

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง “การจัดงานครบรอบ๒๐ปีอำเภอเวียงเชียงรุ้งและป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๘" เช้าใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพาน การรวมกิจกรรมหลากหลายทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และสงเสริมประเพณีอันดีงามของล้านนาให้สืบต่อไป ไม่มีความคิดเห็น: