วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่องของประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านโป่งหมู่๑๕

นายเฉลิมมีความตั้งใจดี แต่มีปัญหาเรืองดิน กับน้ำที่ต้องสูบใส่มีค่าใช้จ่ายในการสูบแพง
เมื่อบ่ายวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติงานเยี่ยมแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่องของนายเฉลิม สุขเกษม ประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงกระบือบ้านโป่งหมู่๑๕ พบอุปสรรคปัญหาการปลูกหญ้าเนเปียร์คือดินที่ปลูกเป็นลูกรัง การรดน้ำไม่ดะจะไม่โต และการสูบน้ำแต่ละครั้งสินเปลืองเงินทุนสูงมาก  ชุดที่กรมปศุสัตว์จัดหาปลูกแล้วแห้งตายไปหมด

แปลงหญ้าที่พยายามใส่ทั้งระบบน้ำและขี้วัวกระบือก็ได้แค่นี้เพราะดินไม่อุ้มน้ำอีกแปลงที่ปลูกติดชึ้นแล้วแต่ไม่มีงบที่จะทำระบบน้ำถ้าผ่านหน้าแล้งเมายนนี้ได้ก้อนับว่าสุดยอด

นายเฉลิมกับโคที่เลี้ยงที่ดอนส่วนกระบือเลี้ยงไว้อีกจุดที่ไกล้กัยแหล่งน้ำ

เนเปียร์ปากช่องชุดที่กรมปศุสัตว์จัดหาปลูกแล้วแห้งตายไปหมด

น่าเสียดายมากทำให้เป็นบทเรียนว่าถ้าดินไม่ดีน้ำไม่พอก็ใช่ว่าหญ้าเนเปียร์จะขึ้นได้ 

ไม่มีความคิดเห็น: