วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ชี้แจงสถานการณ์โรคไข้หวัดนกและโรคสัตว์อื่นๆด้วย เสร็จแล้วไปร่วมถวายผ้าพระกฐินของอำเภอที่วัดนาเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 


ไม่มีความคิดเห็น: