วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมกรรมการจัดเตรียมงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค กระบือ

 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค กระบือ ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๓พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ซึ่งจะดำเนินการพิธีดังกล่าวในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนบ้านป่าตึง อำเภอแม่สรวย
  บรรยากาศการประชุมเป็นแบบสบายๆ

ไม่มีความคิดเห็น: