วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำหรับสร้างผลผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

 เมื่อเที่ยงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบลป่าซาง  ออกเยี่ยมการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำหรับสร้างผลผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำที่บ้านห้วยห้าง ของกลุ่มเลี้ยงไก่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่ได้งบประมาณจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและภัยแล้งของรัฐบาล ได้ปรับปรุงไปจนเกือบเรียบร้อยขาดแต่ประตูรั้วที่ยังไม่มี
ไม่มีความคิดเห็น: