วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เชียงรายเข้มงวดเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
ไม่มีความคิดเห็น: