วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอเวียงเชียงรุ้งและมอบผ้าห่มกันหนาวของบริษัทไทยเบฟ

 เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มีนายดำรณ ศรีโพธิ์ ปลัดอาวุโสเป็นประธานทำหน้าที่แทนนายอำเภอสุระ คงเจริญ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๘ทั้งที่ยังไม่ได้มาทำงานที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เมื่อเสร็จประการประชุม อบต.ดงมหาวัน ที่เอื้อเฝื้อสถานที่ประชุม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
และในตอนบ่ายหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งอีก ๕๐๐ ราย โดยการสนับสนุนของบริษัทไทยเบฟ เจ้าของเบียรช้าง


ไม่มีความคิดเห็น: