วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ไปรับควายให้โรงเรียนห้วยหมากเอียกตามโครงการเยาวชนคนรักควาย

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้นำครู นักเรียนโรงเรียนห้วยหมากเอียก ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหมากเอียก  เดินทางไปรับควายจากโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านนาโต่ จำนวน ๒ ตัว (ผู้ ๑ตัว เมีย๑ตัว ) โดยมีนายวิทยา ฟองเลา เจ้าหน้าที่สัตวบาลปสุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวงนำทาง เพื่อต่อยอดโครงการเยาวชนคนรักควายในโรงเรียนห้วยหมากเอียก  การเดินทางค่อนข้างลำบากเพราะทางขึ้นลงเขา เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามการเดินทางปลอดภัยประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย


ครูบ้านนาโต่ มอบใส้เดือนเลี้ยงมาให้โรงเรียนห้วยหมากเอียกด้วย


มาพร้อมแล้วผู้ให้ผู้รับ

ควายสองตัวที่จะกลายมาเป็นควายบ้านหลังจากอยู่บนดอยมานานลาแล้วควายดอย ไปเป็นควายทุ่ง

ถึงบ้านห้วยหมากเอียกอย่างปลอดภัย
มาเป็นความทุ่งนาแล้วครับ
  

 ครูสินทรัพย์นำควายออกมาผูกเองเลย
ต่อไปจะเป็นควายอนุรักษ์เป็นมรดกของโรงเรียนตลอดไปนานแสนนาน

ไม่มีความคิดเห็น: