วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบสิ่งของ(เครื่องครัว)ให้กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบสิ่งของ(เครื่องครัว)ให้กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้งเพื่อรวบรวมส่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ,มีท่านปลัดอัครเดช ไชยคำมา และคุณภัคจิรา ดุษฎี ตัวแทนกิ่งกาชาดเวียงเชียงรุ้ง รับมอบนำไปเป็นของขวัญรางวัลในงานพ่อขุนเม็งรายและกาชาดจังหวัดเชียงรายต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: