วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผสมอาหารสัตว์กองทุนอาหารสัตว์บ้านห้วยห้าง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกร่วมกิจกรรมทำอาหารไก่ของกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง เพื่อลดต้นทุนและสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 วันนี้ทำได้อาหาร ๒๖๐ ก.ก. ขายให้สมาชิก ก.ก.ละ ๑๕ บาท ได้เงินเข้ากองทุน ๒๕๐ บาท ทุกคนพึงพอใจ ทั้งนี้ได้แนะนำเรื่องการหาวัตถุดิบในพื้นที่จะถูกกว่า จากการสืบราคา ในงวดหน้าต้องจัดหามาเตรียมการไว้ล่วงหน้า



ไม่มีความคิดเห็น: