วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริการเรื่องปศุสัตว์ทุกระดับ

 เมื่อวันที่ ๑-๒ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเเวียงเชียงรุ้งให้บริการตามปกติ ทั้งที่นำมาที่สำนักงานและออกนอกพื้นที่ ทำหมันแมว ตอนแมว ที่มาเกิดลูกที่กองร้อยอาสาของอำเภอ ออกฉีดยาธาตเหล็กลูกสุกร  บำรุงรักษาแม่สุกรคลอดลูกใหม่  และออกพื้นที่เจาะเลือดโคพ่อแม่พันธุ์ที่มีปัญหาแท้งลูกบ้านดอยศิริ ตำบลดงมหาวัน


ไม่มีความคิดเห็น: