วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มอบใบกรรมสิทธิ์กระบือ ธกค.ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 เช้าวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีการประชุมกำนันผูใหญ่บ้าน มีนายคำรณ ศรีโพธิ์ ปลัดอาวุโสเป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าวาระการประชุมสำนักงานปสุสัตว์อำเภอได้มีการมอบใบกรรมสิทธิ์ให้สมาชิกธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ  ที่ผ่านพิธีรับมอบจากงานมอบกรรมสิทธิ์ฯที่อำเภอแม่สรวย ให้กับเกษตรกรอีกครั้ง จำนวน ๕ รายได้แก่นายสมัย สาวงษา ,นายอัคคพล วันดี, นายไพบูรณ์ ดวงแก้วฝ้าย ,นายเกรียงไกร วันทอง ,นายลำเพลิน พูนเพิ่ม โดยท่านปรธานการประชุมเป็นผู้มอบ
ไม่มีความคิดเห็น: