วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

 นายสุพลปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมพิจารณาประเมินการดำเนินงานตามแผนของ อบต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งก่อไม่มีความคิดเห็น: