วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชน

เหมือนเคย วันนี้มีบริการสุขภาพสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  เมื่อ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘


ไม่มีความคิดเห็น: