วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ร่วมกิจกรรมคลินิคปศุสัตว์ในโครงการคลินิคเกษตรในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นำโดยนายสัตวแพทย์กฤษณ์ พิมพ์งาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ ร่วมออกบริการคลินิคปศุสัตว์  ในโครงการคลินิคเกษตรในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงอง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: