วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมประจำเดือนกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง

 เมื่อเช้าวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายหริพันธุ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบล ร่วมดำเนินการประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง เพื่อจัดการแบ่งเงินขายไก่แช่แข็ง ให้สมาชิกกลุ่ม และชี้แจงการทำอาหารไก่ร่วมกัน การร่วมกันวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบอินทรีย์ ,การช่วยกันดูแลโรงเชือดไก่ที่กำลังเริ่มต้นให้ไปขอขึ้นทะเบียนกับ อบต. สุดท้ายแนะนำการป้องกันโรคไก่มอบวัคซีนให้ตัวแทนกลุ่มไปดำเนินการภายในกลุ่มต่อไป


 มอบวัคซีนไก่ให้ตัวแทนกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง


ไม่มีความคิดเห็น: