วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ไปร่วมตัดสินการประกวดโค กระบือที่ เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

  เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย จัดงานวันผลผลิตเกษตรประจำปี ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  และมีการประกวดผลผลิตการเกษตรต่างๆ  มีการประกวดโค กระบือเป็นประจำ ปีนีมีโค กระบือเพิ่มจำนวนเข้าประกวดมากขึ้น การตัดสินกว่าจะเสร็จก็เกือบบ่ายสามโมง กรรมการหลายคนติดภาระกิจประชุม งานประจำปีของแต่ละอำเภอ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพิ่มคำอธิบายภาพ


ไม่มีความคิดเห็น: