วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมสวนผักแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโป่ง ตำบลท่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเเชียงราย

 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสร็จจากการประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้แวะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนผักของนายพินิจ นางเพญศรี กระหมุดความ หมู่ ๑๕ บ้านโป่ง  ที่มีการจัดสวนปลูกพืชผักอย่างมีความเรียบร้อยสวยงาม ทั้งในการปลูกการจัดการพื้นที่ ที่น่าจะให้มีผู้สนใจทำตามให้มากๆยิ่งขึ้นผลผลิตส่วนใหญ่มีขายทุกวัน ทั้งที่ขายเองและมีคนมาชื้อถึงบ้าน
ไม่มีความคิดเห็น: