วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมลูกควายและลูกวัวเกิดใหม่ดีใจกับเกษตรกรเมื่อเที่ยงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอออกเยี่ยมเกษรกรผู้เลี้ยงวัวและควายบ้านป่าเลาและบ้านโป่ง ของนายสมัย สาวงษา และนายเฉลิม สุขเกษม ตัวเล็กกำลังพยายามกินนมแม่อยู่


ไม่มีความคิดเห็น: