วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริการของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งวันนี้

การบริการด้านสุขภาพสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เช้าวันที่   ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้

ผ่าตัดเนื้องอกที่เต้านมให้ น้องหมาของ นายดวงแก้ว  ทัดพวง ๓๓๐ หมู่ ๑๑ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้า วัคซีนรวมให้ น้องหมาของ นางเพ็ญศรี ใจยา หมู่ที่๗ ต.ป่าซาง อเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: