วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการย่อยชุดโครงการการบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรัดร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ร่วมนำเสนอและประชุมเพื่อพิจารณาโครงการย่อยชุดโครงการการบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย ในฐานะหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยฯ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียรเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ รศ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว.,รศงดร.ศิริพร กิรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการ,น.ส.วรรณภรณ์ จันทร์หอมและน.ส.ธนสิตา โชตินนต์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝ่ายเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ การประชุมวันนี้นอกจากนำเสนอหัวข้อโครงการแล้วในภาคบ่ายมีการเสวนาระดมสมองในเรื่องความคืบหน้าการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำด้วย

 ทีมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำเสนอหัวข้อ"ผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสู่การเลี้ยงระบบอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเชียงราย"


ไม่มีความคิดเห็น: