วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมเยียนผู้เลี้ยงสัตว์ ขึ้นทะเบียนสุนัขแมวที่บ้านร่องบัวทอง

 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานบริการประชาชนด้านปศุสัตว์ สอบถามปัญหาการเลี้ยงสัตว์ ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า รักษาสัตว์ป่วย ที่บ้านร่องบัวทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติงานมีเจ้าของสัตว์มารับบริการขึ้นทะเบียนจำนวน ๑๖ ราย ฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ๒๘ ตัว ฉีดยาคุมลดประชากรสุนัขแมว ๖ ตัว ถ่ายพยาธิภายในภายนอก ๑๔ ตัว ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ไม่มีความคิดเห็น: