วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เดินสายเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงกระบือและให้บริการสุขภาพไปด้วย

 เมื่อห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบลดงมหาวัน ร่วมกันออกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังนี้

  • เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริบ้านทุ่งก่อ   
  • เก็บตัวอย่างSwapของนกกรงหัวจุกของนายยุทธนา กาจีนะ บ้านเลขที่ ๒๗๖ หมู่ที่๒  และเก็บSwapไก่ของนายจำเนียร โยทะกา ๕๖๗ หมู่ที่๑๒ ตำบลทุ่งก่อ 
  • เยี่ยมเก็บข้อมูล กลุ่มเลี้ยงกระบือฯ  และเยี่ยมไก่บ้านนางทองใบ สิงห์มณี บ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่๑๐ ตำบลป่าซาง
  • ให้บริการรักษาวัวป่วย ที่บ้านนายนวล สิทธิขันแก้ว บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งก่อ
  • ทำหมันสุนัข ของนายอินทร์ กาจีนะ บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งก่อ
เก็บตัวอย่างSwapของนกกรงหัวจุกของนายยุทธนา กาจีนะเยี่ยมลูกไก่ของนางทองใบ  สิงห์มณี


รักษาวัวให้นายนวล สิทธิขันแก้ว

ตอนสุนัข ของนายอินทร์ กาจีนะ

ไม่มีความคิดเห็น: