วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การประชุมชชี้แจงการบันทึกข้อมูลสัตว์

ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลร่วมการประชุมทางไกลการประชุมชี้แจงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของปี ๒๕๕๘/๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: