วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมไก่ประดู่หางดำที่มอบให้เกษตรกรในโครงการโครงการตามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในเสริมความเข็มแข็งยั่งยืนของจังหวัดเชียงราย

ไก่นายดวงจันทร์์ ดวงใจ
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานเยี่ยมติดตาม ไก่ประดู่หางดำที่มอบให้เกษตรกรในโครงการโครงการตามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในเสริมความเข็มแข็งยั่งยืนของจังหวัดเชียงราย ที่บ้านห้วยหมากเอียกหมู่ที่ ๘ และบ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ว่ามีไก่ที่ได้รับแจกป่วยตายไป ๕ ตัวจากเกษตรกร ๕ ราย ได้เยี่ยมแนะนำของนายแสวง โพธิยะ นายดวงจันทร์ ดวงใจ นายเอกชัยสริคำ และนายศรีนวล ศรีพรม และที่บ้านของศรีนวล ได้พบเครื่องผสมอาหารขนาดเล็ก น่าจะผสมได้ประมาณครั้งละ ๒๐๐ กก. ที่น่าจะต่อยอดผสมอาหารให้กลุ่มในอนาคตได้
ไก่นายเอกชัย สุริคำ

ไก่นายแสวง โพธิยะ

ไก่นายศรีนวล ศรีพรมไม่มีความคิดเห็น: