วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การประชุมแบ่งเป้าหมายรายงานผลการปฏิบัติราชการ

 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมแบ่งเป้าหมายรายงานผลการปฏิบัติราชการ e-operation ประจำปี 2559  มีปศุสัตว์ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น: