วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แนะนำการปรับปรุงสถานที่แปรรูปไก่พื้นเมือง

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ น.สพ.กฤษณ์ พิมพ์งาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางมาเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่จะใช้เป็นชำแระไก่พื้นเมืองแปรรูปแบบแช่แข็งที่บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีนายช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง รับฟังคำแนะนำ

บริเวณต้านหน้าอาคาร ที่จะปรับปรุง


ไก่สดแช่แข็งที่ทำกันเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ไม่มีความคิดเห็น: