วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำให้กลุ่มเลี้ยงไก่ตำบลป่าซาง๔๕ราย(๔๕๐ตัว)

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ ต.ป่าซาง

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ดู่หางดำเชียงใหม่ ให้กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลป่าซางจำนวนสองกลุ่มบ้านห้วยหมากเอียกและบ้านห้วยขี้เหล็ก จำนวน๔๕ ราย(ไก่พ่อแม่พันธุ์จำนวน ๔๕๐ตัว ) รุ่นแรก จากทั้งหมด ๘๐ ราย ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและคนยากจน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ สนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ลงทะเบียนก่อนรับไก่และอาหาร

เตรียมพร้อม

หมวดชาญ มาเยี่ยมติดตามข่าวกิจกรรมของผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย
มาร่วมด้วยช่วยกันป้องกันการผิดพลาดใจเย็นๆ ใจร้อนจะวุ่นวาย

ลุงสานกรงใส่ไก่มาสุดสวย

ไม่มีความคิดเห็น: