วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประเมินกลุ่มเข้มแข็งด้านปศุสัตว์ที่ตำบลดงมหาวัน

ทีมงานคณะกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มาตรวจเยี่ยมประเมินกลุ่มเข้มแข็งด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  เมื่อบ่ายวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญชวน มะลัยโย ซึ่งเป็นที่ทำการของกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับการประเมิน ได้รับคำแนะนำดีๆมากมายจากกรรมการสำหรับกลุ่มนำไปพัฒนาในอนาคต ซึงผลการประเมินคงต้องรอคณะกรรมการไปเยี่ยมครบทุกจังหวัดก่อน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้มาร่วมให้กำลังใจ โดยเฉพาะทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  ทีมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี่การปศุสัตว์ของจังหวัดเชียงราย ท่านประธานกลุ่มอาจารย์ไมตรี สอนขยัน กรรมการ และสมาชิกกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน ที่เสียสละเวลามาให้ข้อมูลกับท่านคณะกรรมการ
ท่านรองนายก อบต.ดงมหาวันและทีมงานมาร่วมให้กำลังใจและให้ข้อมูลด้านนโยบายที่สนับสนุนปศุสัตว์อำเภอแนะนำกลุ่มและผู้มาร่วมให้กำลังใจ


ไม่มีความคิดเห็น: