วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นำทางอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยจากกรมปศุสัตว์

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับและนำทางให้นักวิจัยนายกฤคิพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ พร้อมทีมงาน เดินทางพบสัมภาษณ์การดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ของนายบุญชวน มะลัยโย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตอนเช้า และตอนบ่ายไปที่นายทวี ดอนศรีเทพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงชัย


ไม่มีความคิดเห็น: