วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างและมอบเวชภัณฑ์

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบล ออกเยี่ยมและประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  เสร็จแล้วมอบเวชภัณฑ์ ให้สมาชิกกลุ่มทั้ง ๒๐ ราย


ไม่มีความคิดเห็น: