วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทำบุญวันพระพบปะพี่น้องประชาชน

นางวันดี ราชชมภู กล่าวทักทายพบปะพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ไปร่วมทำบุญวันพระกับทีมงานท่านนายอำเภออำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางวันดี ราชชมภู และประชาชนพุทธสานิกชนบ้านร่องบัวทอง ที่วัดร่องบัวทอง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
บรรยากาศก่อนการทำบุญไหว้พระฟังธรรม

ประธานวัฒนธรรมอำเภอพบปะกับชาวบ้านแนะนำด้านประเพณีที่ดีงาม

ผู้ใหญ่บ้านกล่าวขอบคุณ
บรรยากาศรับพร

บันทึกไว้ในความทรงจำ

ไม่มีความคิดเห็น: