วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแม่เผื่อ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอบต.ดงมหาวัน ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองตามคำสั่งของอำเภอ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน มีผู้มีสิทธิลงคะแนน ๓๒๑ คน เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.เปิดหีบนับคะแนน ผลการเลือกตั้งได้นายศรีทน วันดี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ท่านท้องถิ่นอำเภอและปลัดอำเภอ
ท่านสัสดีอำเภอขานคะแนนเสียงดังฟังชัดบรรยากาศการร่วมลุ้นชมการนับคะแนน

ผลการนับคะแนนไม่มีความคิดเห็น: