วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาถ่าย พยาธิสุนัขแมว บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

ฉีดท่านอน
 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกบริการสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ถ่ายพยาธิ ให้คำแนะนำต่างๆ ที่บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องบ้านสันไทรงามอย่างดี ผลการฉีดวัคซีนได้ จำนวน ๔๐ ราย มีสุนัขแมวฉีดวัคซีนจำนวน ๖๒ ตัว ยังเหลือเก็บตกที่เจ้าของไม่อยู่ยังไม่พร้อมจำนวนหนึ่ง
แบบนี้สำหรับแมวทำให้สะดวกปลอดภัยดี
บนรถเข็นที่เด้กก็พาน้องหมามารับบริการได้
บนรถอีแต๋นก็ย่อมได้เช่นกัน
หรือจะแบบนี้เจ้าของเสี่ยงหน่อย
รายนี้มีเป็นเรื้ออยู่ตัวเดียวน่าสงสารจัง
อบอุ่นฉีดง่ายไม่มีความคิดเห็น: