วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นำเสนอหัวข้อวิจัยอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อเกษตรกรรายย่อย

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นำเสนอเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับการต่อยอดการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ปี่ที่ ๓ ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว.ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘


กล่าวเปิดโดย รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานชุดโครงการพัฒนาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ส่ฟาร์มมาตรฐานและโอกาสอย่างยั่งยืน
นายสุพล ปานพาน นำเสนอหัวข้อที่จะดำเนินการวิจัย

บรรยากาศการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: