วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๔

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน สุนัข แมว ร่วมกับโครงการเทศบาลพบประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ที่บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐


ไม่มีความคิดเห็น: