วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ร่วมออกปฎิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่อำเภอขุนตาล


 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รวมพลังเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ ร่วมออกปฎิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ออกให้บริการผ่าตัด ทำหมัน แจกเวชภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว ผลการปปฎิบัติงานเบื้องต้น ให้คำแนะนำจำนวน ๑๘๕ ราย ผ่าตัดสุนัข-แมวจำนวน ๒๙ ตัว เกษตรกรจำนวน ๒๑ ราย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์ขุนตาลเจ้าภาพสถานที่เตรียมงานไว้อย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: