วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

อบรมการเลี้ยงโคเนื้อแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้รับเชิญจากสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้งไปเป็นวิทยากรรรยายการเลี้ยงโคเนื้อ ให้แก่สมาชิกที่สนใจโครงการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อปรับเปลียนการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม  จำนวน ๑๕๐ รายจากอำเภอเวียงเชียงงรุ้ง อำเภอเวียงชัยและบางส่วนจากอำเภอดอยหลวง เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้ง


ตื่นเต้นไม่น้อยคนมากมาย
 
บ้านเรามีพืชอาหารสัตว์มากมาย ที่ยังไม่ได้เอามาใช้
เพิ่มคำอธิบายภาพ
ไม่พบกันนานนายไพรรุ้ง เฉาะห้อง อดีตอาสาปศุุสัตว์บ้านร่องบัวทอง ตอนนี้เป็นเรขาสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยไปแล้ว
เยี่ยมมากไม่มีความคิดเห็น: