วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลบ้านเหล่าวันที่ ๓

เมื่อเช้าวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมกับเทศบาลบ้านเหล่าโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปี ๒๕๖๐ โดยออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมวในพื้นที่ บ้านทุ่งก่อ หมู่๔ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการมากพอสมควรเนื่องจากเป็นบ้านใหญ่ แต่ทำหมันน้อยเพราะไม่ได้เตรียมอดอาหารสุนัข มาก่อน จึงแนะนำให้เตรียมตัวสุนัขแมว แล้วนำไปทำใหม่พรุ่งนี้บ้าน ถัดไปคือบ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมหาวัน


ไม่มีความคิดเห็น: