วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติวันที่ 17 มี.ค.2560 เวลา12.00-16.30น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน สุ่มตรวจจำนวน 6 รายจากที่มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 58 รายพบว่าไก่ไข่ยังอยู่สบายดี และ มีตายเนื่องจากหลุดจากกรงถูกหมากัดตาย1ตัว มี2รายหาชื้อมาเพิ่มจากที่กรมปศุสัตว์แจกให้5ตัว นอกจากนี้ได้ติดตามสมาชิกที่เลี้ยงไก่ไข่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อีก 3 ราย ไก่ยังไม่เริ่มไข่ให้สอบถามปัญหาและให้คำแนะนำในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, นก, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี นก และ สถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: