วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

แวะเยี่ยมป้าพัด ลุงขาว สมาชิกแปลงใหญ่ บ้านดงชัย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมติดตามสมาชิกเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข  มีลูกไก่จำนวนกว่า ๓๐๐ ตัวแบ่งแยกตามอายุ ทั้งลูกแรกเกิดที่อยู่ในกรงกับแม่ มีทั้งใช้ไฟกก  ป้าพัด(แม่บ้านลุงสุขแก้ว)บอกว่ากำลังสนุกกับการเลี้ยงไก่ ไม่อยากไปไหนไม่มีความคิดเห็น: