วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่เวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น.วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำโดยนายนพพร มหากันทา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จัน อำเภอเมืองและอำเภอขุนตาล  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารชุดรักษาความสงบอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กองร้อยอาสาปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เนื่องด้วยมีการร้องเรียนว่ามีการขายเนื้อ ไม่ผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  จากการตรวจพบผู้กระทำผิดตามพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๙ และพรบ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๗ ราย ทั้งนี้ได้ดำเนินการทำบันทึกจับกุมกล่าวโทษต่อพนักงานสืบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทำลายของกลางที่ตรวจยึดทั้งหมด
ไม่มีความคิดเห็น: