วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ร่วมประชาคมหมู่บ้าน บ้านน้ำตกพัฒนากับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่กับองค์การบริหารส่วนตำบบลทุ่งก่อ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นการเข้าเยี่ยม พบปะประชาชนรับฟังใหม่ๆปัญหาตอบคำถาม ชี้แจงด้านการปศุสัตว์ เช่นการฉีดวัคซีนสุนัข แมว การฉีดวัคซีนวัว ควาย เป็นต้น ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างดีไม่มีความคิดเห็น: