วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ร่วมประชุมประจำเดือนกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง

เช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.30 น.นายสุพล. ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำเดือน  กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง นำเสนอหัวข้อการรู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและแนะนำการจัดหารถและเครื่องอัดฟาง

ไม่มีความคิดเห็น: