วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ร่วมกิจกรรมโครงการไถกลบตอชังเพื่อลดเผาและหมอกควัน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมลดหมอกควัน งดการเผาโดยการไถกลบตอชังข้าว ที่บ้านโป่งหมู่ที่15 เมื่อเช้าวันที่ 27/2/2561 มีนายสุพันธ์ แสนบ้าน เกษตรอำเภอเป็นประธานเปิด มีนายสิงห์คำ สิทธิขันแก้ว นายก อบต.ทุ่งก่อ กล่าวรายงาน
ไม่มีความคิดเห็น: