วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อ.ศิริพร กีรติการกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เยี่ยมสมาชิกเลี้ยงไก่ประดู่เวียงเชียงรุ้ง

เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์.  2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ให้การต้อนรับคณะทีมงานของ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ หัวหน้าคณะประสานงานโครงการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเวียงเชียงรุ้ง พร้อมนำนักข่าวช่างภาพจาก สกว.มาถ่ายทำขบวนการเลี้ยงตั้งแต่เกิดไปจนถึงตลาดผู้บริโภคด้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯ

ไม่มีความคิดเห็น: