วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ติดตามการเลี้ยงไก่ของเครือข่ายเกษตรกรโครงการส่งเสริมระบบบการตลาดไก่ประดู่หางดำ

 เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ออกแนะนการเลี้ยงการจัดการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำพร้อมกับชั่งนำ้หนักไก่ประดู่หางดำที่นำจากขอนแก่นเข้ามาเลี้ยงใหม่ของนายบุญชวน มะลัยโย และนายอินทร นัยติ๊บ และสมาชิกในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อรวบรวมข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์วางแผนการส่งเสริมการตลาดต่อไป

อาหารสัตว์ท้องถิ่น
  • ให้พลังงานได้แก่ รำ ปลายข้้าว มันสัมปะหลัง ข้าวโพด
  • ให้โปรตีนได้แก่ น้ำหมักหอยเชอรี่ ปลวก หนอน
  • ให้วิตามิน แร่ธาต ได้แก่ พืชสด ผักสด หนอน แมลง ใส้เดือน 
  • อาหารเสริมสุขภาพ ได้แก่ สมุนไพร น้ำหมักชีวภาพ 
  • อาหารเยื่อใย หยวกกล้วย ผัก

สูตรอาหารจากวัตถุดิบบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น สำหรับไก่รุ่น ๑๒๐ ตัวต่อมื้อ 
หยวกกล้วยหมัก              ๒ กิโลกรัม
หยวกกล้วยสด                 ๓ กิโลกรัม
รำละเอียด                        ๖ กิโลกรัม
ปลายข้าว                     ๐.๕ กิโลกรัม
รำหยาบ                            ๕ กิโลกรัม
ข้าวเปลือกใในบางครั้งช่วงไก่กำลังไข่
น้ำหมักหอยเชอรรี่หรือเศษปลา  ครึ่งแก้ว
น้ำหมักผลไม้สุก                         ๑ แก้ว
น้ำสมุนไพรสด(ฟ้าทะลายโจร ไพล ขมิ้นชัน บอระเพด)ทุบแช่น้ำ ๑ แก้วผสมในน้ำ ๕ ลิตร
หากเลี้ยงขังคอกต้องมีหญ้าสีเขียวให้กินทุกวัน
ไม่มีความคิดเห็น: