วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เยี่ยมเก็บข้อมูล ฐปศ.เกษตรกรบ้านดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ

เมื่อเช้าวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์และนายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังไข้หวัดนก ได้รับมอบหมายให้ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกร เพื่อแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ แนะนำการจัดการ แนะนำการทำวัคซีนในไก่ และตรวจจับพิกัด GPS ระบุที่ตั้งฟาร์ม ณ.บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งก่อ จำนวนเกษตรกร 24 ราย จำนวนไก่ 270 ตัว จำนวนเป็ด 4 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตวืปีกป่วยตายผิดปกติ
  


ไม่มีความคิดเห็น: