วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รับเครื่องอัดฟางโครงการพัฒนาจังหวัดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านน้ำตกพัฒนา

 เมื่อบ่ายวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุุมชนเลี้ยงโคเนื้อ บ้านน้ำตกพัฒนา ร่วมกันรับเครื่องอัดฟางจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายในโครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพของจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง สมาชิกกลุ่มดีใจและขอบบคุณททางราชการที่ให้การสนับสนุน
ไม่มีความคิดเห็น: