วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อบรมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน

สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรมทบทวนความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ขายสัตว์ ซากสัตว์ ตลอดจนโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ เมื่อเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้งเชิญนายทิวากร บำรุงรส ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงมาเป็นวิทยากร มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 36คน โอกาสนี้มอบเสื้อยืดเป็นของขวัญวันแห่งความรัก เพื่อสมัครสมานสามัคคีปรองดองของชมรมอาสาปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง


ไม่มีความคิดเห็น: